PRINCIPALCONTACTE

CONTACTERECERQUES EN AQUESTA WEB
       
 

 
 

 
10 anys

 

 

 Pot accedir a les nostres dades de contacte des del seu mòbil en http://wap.multireformes.com

 

 

Páginas vistas

desde  01/01/09

 

 

 

 

LA FORMA DE TREBALLAR DE MULTIREFORMES 

 

Responsables i professionals; QUALITAT DE GESTIÓ, QUALITAT D'OBRA I QUALITAT D'ATENCIÓ AL CLIENT

 

 

  PRIMER REALITZEM UNA VISITA

 

Quan vostè contacta amb MULTIREFORMES  concertem una visita d'avaluació de tots els treballs a realitzar tenint en compte totes les mesures necessàries, assessorant sobre tots els aspectes de les reformes com ser espais, materials més convenients, il-luminació natural i artificial, possibles canvis en la distribució dels ambients i innombrables variables més, utilitzant sempre les últimes tecnologies, materials i tendències.

   

 UN COP AVALUAT TOT PER NOSTRES EXPERTS PASAMOS A PRESSUPOSTAR

 

Amb l'avaluació realitzada i en conveni amb vostè sobre la tasca a realitzar confeccionem el pressupost, absolutament sense cap càrrec, en el qual s'inclouen tots els materials i mà d'obra en forma precisa, a l'estil i amb el respecte que només  MULTIREFORMES li pot brindar.

   

  QUAN VOSTÈ EVALUA i ha acceptat el pressupost PASSEM A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE

 

Per a la seva seguretat en MULTIREFORMES elaborem amb vostè el contracte en el qual està planejada tota l'obra en temps, materials, mà d'obra, logística, etc. tenint en compte com s’actuarà davant de qualsevol imprevist. Amb el suport de tenir-ho per escrit.

   

  COMENCEM LLAVORS LES PLANIFICACIÓ D'OBRA

 

Tot el nostre equip de MULTIREFORMES  s'aboca a optimitzar cada espai supeditat a una impecable estètica (triant materials, colors i textures) i a fer ús per a això de la bateria d'aquests millors materials seleccionats com sanitaris, obertures, aixetes, pisos, etc.; Tota la gamma de productes per obtenir els resultats que vostè busca.

   

  DESPRÉS PROCEDIR A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
 

Se li assignarà a vostè una persona responsable d'obra, que controlarà el correcte funcionament de l'execució d'obra, monitoritzant els nivells de qualitat que només  MULTIREFORMES pot donar-li, verificarà els terminis pactats i, com a encarregat d'atenció al client, estarà sempre en contacte amb vostè per canalitzar els seus dubtes i inquietuds.

Aquest Cap d'Obra estarà encarregat de la logística: fer portar tots els materials necessaris, organitzar el treball i resoldre els problemes que sorgissin.

   

  I Rematada amb el moment FELIÇ DEL Final D'OBRA.

 

Després de tot el desplegament de l'obra, quan sempre tot sembla un caos, li semblarà increïble veure plasmats els resultats pensats des d'un començament, des de la seva estructura fins a la seva estètica final, a la manera que només  MULTIREFORMES li brinda. En aquest moment es produeix una revisió verificant que tot s'ajusta al pressupostat, que totes les instal-lacions són operatives i funcionen perfectament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INICI EMPRESA |  COM TREBALLEM  |  SERVEIS GALERIA DE REFORMES  |   MARQUES  |  PROMOCIONS  |  DISSENYS 3D  CONTACTE

www.multireformes.com

Diseño Serviweb