PRINCIPALCONTACTE

CONTACTERECERQUES EN AQUESTA WEB
       
 

 
 

 
10 anys

 

 

 Pot accedir a les nostres dades de contacte des del seu mòbil en http://wap.multireformes.com

 

 

Páginas vistas

desde  01/01/09

 

 

SERVEIS

 

 

MULTIREFORMES I L'APROFITAMENT DE L'ENERGIA SOLAR

 

 

De les moltes energies renovables Espanya compta en gran part del seu territori amb el privilegi encara desaprofitat de la més neta i inesgotable de totes: l'energia solar

Mitjançant plaques solars o panells fotovoltaics la llum solar és captada i transformada per al seu aprofitament tèrmic o elèctric.

Pensi que la instal·lació d'aquests col·lectors no només impliquen un benefici per al medi ambient, un cost menor en energia sinó que revaloritzen positivament i automàticament la seva propietat. És la inversió més intel·ligent que pugui fer.

 

MULTIREFORMES compta amb professionals d'experiència en el disseny de projectes d'aprofitament d'energia solar i en la instal·lació de panells solars.

 

 

   MULTIREFORMES  és una empresa compromesa amb la cura del medi ambient i és per això que aconsella la instal-lació de panells solars.

 

L'energia solar és renovable, segura, inesgotable, abundant, neta i gratuïta i la seva popularització pot alliberar l'economia del país de la dependència del petroli i de les fluctuacions del seu preu.

A diferència de l'energia solar altres energies són contaminants o poc segures; amb les instal·lacions per la seva captació es pot convertir fàcilment aquesta energia en calor o en electricitat.

 

 

 

En MULTIREFORMES  desenvolupem projectes d'energia solar fotovoltaica o plaques solars tèrmiques per a aigua calenta sanitària per a empreses i també particulars aprofitables en teulades de propietats, cases, edificis, horts solars, etc.

L'energia solar és transformada en elèctrica a través de les cèl·lules solars, que capten la llum i produeixen aquesta transformació, instal·lades en els mòduls fotovoltaics.
Aquests mòduls són nets, estètics, no requereixen manteniment, no consumeixen combustible algun i no produeixen contaminació química, sonora, ni alguna altra.

Per a la consumació d'una instal·lació d'aprofitament d'energia solar s'han d'organitzar una sèrie de passos.
 

  • Estudi de viabilitat i rendibilitat del projecte

  • Possible tramitació de finançament bancari

  • Planificació de la instal·lació

  • Tramitacions legals

  • Execució de la instal·lació

  • Funcionament i verificació


Hi ha molts mètodes per al seu aprofitament segons la utilitat que se li vulgui donar, com ara col-lectors de plaques, col-lectors de concentració, forns solars, però ens anem a aturar en l'ús més comú d'aprofitament en llars i empreses que són el panell fotovoltaic i les plaques solars tèrmiques.

 

Les cèl-lules solars estan fabricades amb fines oblees de silici (les més comunes), arseniür de galí i altres semiconductors en estat cristal-lí i tenen la missió de transformar la llum solar en electricitat.

Aquestes cèl-lules produeixen l'anomenada electricitat fotovoltaica. Produeixen un corrent contínua de baix voltatge i es connecten moltes d'elles per multiplicar l'energia.
L'eficiència d'aquestes cèl-lules va anar avançant durant els anys i el millorament tecnològic passant d'un 10% d'aprofitament o eficiència d'un 30% o fins i tot superiors.

 

Com que la llum solar és gratuïta el cost d'aquesta energia està donat pel cost de la instal-lació d'equipament per a captar-la, el qual s'amortitza durant la seva vida útil. Gràcies a aquest millorament i a la reducció de costos per l'avanç tecnològic el preu d'aquesta energia es va veure reduït notablement. Els panells solars tèrmics són una tecnologia pràctica i de cost raonable per la qual cosa estan sent d'ús obligatori en edificis nous.

 

Els panells solars tèrmics transformen l'energia solar en calòrica aprofitable per ACS (aigua calenta sanitària), calefacció general, climatització de piscines, terres radiants, ús industrial, etc. Hi ha diferents sistemes i tipus de plaques solars tèrmiques per a diferents aprofitaments com panells solars plans, col-lectors de poliuretà, col•lectors de tub de buit, etc

 

En MULTIREFORMES el convidem a un futur de protecció global, d'instal·lacions intel·ligents i d'estalvi en els costos.

 
 

 

 
 

 INICI EMPRESA |  COM TREBALLEM  |  SERVEIS GALERIA DE REFORMES  |   MARQUES  |  PROMOCIONS  |  DISSENYS 3D  CONTACTE

www.multireformes.com

Diseño Serviweb